Ett nytt sätt att transportera spillvatten

Ett nytt sätt att transportera spillvatten

Kjell Asplund på Grundfos presenterar ett helt nytt sätt att transportera spillvatten. Du får även en introduktion till Grundfos WasteWater Booster - en energieffektiv lösning för transport av spillvatten.Varaktighet: ca 20 minuter

Föredragshållare: Kjell Asplund
Varaktighet: ca 20 minuter

 

Hur löser man problemet med svavelväte?
Svavelväte orsakar dålig lukt och korrosion i avloppssystem, men kan också vara en allvarlig hälsorisk för driftspersonal. Förekomst av svavelväte beror på många olika faktorer, vilket gör att denna typ av problem är svåra att förutse. Grundfos svavelvätelösning har automatisk övervakning av faktiska förhållanden i avlopp och gatubrunnar.  Den mäter all förekomst av H2S i gatubrunnen. Baserat på dessa mätningar fastställs optimal dosering, som sedan används i spillvattnet de följande dagarna. Över tid anpassas doseringen efter daglig och säsongsbaserad variation. Se filmen nedan

Ytterligare länkar till mer information om våra pumpar och pumplösningar

PRODUKTINFORMATION
Önskar du ytterligare information om Grundfos WasteWater Booster, ladda ned vår broschyr här:
WASTEWATER BOOSTER

GRUNDFOS PRODUCT CENTER
Tekniska data på våra pumpar finner du i 
Grundfos Product Center


ECADEMY
Har du behov av ännu mer kunskap om våra pumpar och pumplösningar kan du besöka Grundfos Ecademy där du finner filmer och presentationer på våra pumpar och pumpstationer, deras användningsområden, installation och driftsättning samt olika funktioner och finesser. 

Gå til Ecademy