Pumpteori

Nedan finner du ett urval online-baserade kurser på engelska. Kurserna finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan så du kan genomföra dem när du vill, i det tempo som passar dig bäst.

 

Flöde

Flöde

Tekniskt beskriver flödet volymen av en pumpad vätska under en given tidspriod ...

Ta reda på mer

Flöde
Lyfthöjd

Lyfthöjd

Tekniskt avser lyfthöjd meter vattenpelare ...

Ta reda på mer

Lyfthöjd
Tryck

Tryck

Tryck kan definieras som en anpassad mätning av pumpprestanda ...

Ta reda på mer

Tryck
Densitet

Densitet

Densitet uttrycker hur tung en vätska, en gas eller ett fast ämne är ...

Ta reda på mer

Densitet
Viskositet

Viskositet

Viskositet upplevs vanligen som ”tjockhet”, i motsats till ”flytande” ...

Ta reda på mer

Viskositet
Effektförbrukning

Effektförbrukning

Ordet effekt kan ha många betydelser. När det gäller effekt i samband med en pump, är det ofta i förhållande till en pumps effektförbrukning ...

Ta reda på mer

Effektförbrukning
Pumpar och drift av pumpar

Pumpar och drift av pumpar

Genom att välja den mest energieffektiva lösningen läggs grunden för omfattande besparingar vad gäller driftskostnader ...

Ta reda på mer

Pumpar och drift av pumpar
Anpassning

Anpassning

Tänk dig att du kör en bil och att du reglerar varvtalet genom att trampa på bromsarna samtidigt som du trampar på gaspedalen ...

Ta reda på mer

Anpassning
Kavitation

Kavitation

I de flesta fall då en Grundfos-pump går sönder i förtid, kan man hitta orsaken i installationen. Några av de värsta haverierna orsakas av kavitation ...

Ta reda på mer

Kavitation

Vad är ditt helhetsintryck av besöket på vår webbsida?Övriga kommentarer

e-mail