INTYG

DELTAGANDE I ECADEMY

Datum 2018-12-12

null null

Har framgångsrikt på Grundfos Ecademy slutfört de ämnen och testfrågor som är listade i bilagan.

Grundfos Ecademy är en webbplats för e-utbildning för alla som arbetar med pumpar och tillhörande tjänster. Förbättra dina kunskaper om pumpar, applikationer och pumpteori i en interaktiv miljö på önskad uppkopplad enhet.

www.grundfos.se/ecademy


BILAGA

Nedanstående ämnen och testfrågor har slutförts på Grundfos Ecademy.

User 'anonymous'