If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
roles

Glöm inte att välja en användarprofil i Ecademy

[firstname] [lastname],

Vi hoppas att du har fått ditt välkomstbrev från Grundfos Ecademy som vi skickade via e-post för några dagar sedan. I det brevet bad vi dig att välja en användarprofil på Ecademy, så att vi kan se till att du bara får information om kurser och ämnen som verkligen är relevanta för dig. Det ser inte ut som om du har valt någon profil ännu, så därför vill vi med detta brev påminna dig om att göra det.

När du har valt en profil kan du slutföra din första utbildningsmodul i Ecademy och är då ett steg närmare att få en premie från oss för väl utfört arbete. För att välja profil, klicka bara på länken nedan.

Med vänlig hälsning
Grundfos Ecademy
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
비례압 제어 모드가 부스터 시스템에 미치는 효과
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy