If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
roles

Glöm inte att välja en användarprofil i Ecademy

[firstname] [lastname],

Vi hoppas att du har fått ditt välkomstbrev från Grundfos Ecademy som vi skickade via e-post för några dagar sedan. I det brevet bad vi dig att välja en användarprofil på Ecademy, så att vi kan se till att du bara får information om kurser och ämnen som verkligen är relevanta för dig. Det ser inte ut som om du har valt någon profil ännu, så därför vill vi med detta brev påminna dig om att göra det.

När du har valt en profil kan du slutföra din första utbildningsmodul i Ecademy och är då ett steg närmare att få en premie från oss för väl utfört arbete. För att välja profil, klicka bara på länken nedan.

Med vänlig hälsning
Grundfos Ecademy
Recommended for you
Grundfos AUTOADAPT
Grundfos ALPHA2
Grundfos ALPHA3
Grundfos MAGNA3
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy