ECADEMY

Sammanfattning av Grundfos lösningar för uppsamling av regnvatten

Grundfos-Rainwater Harvesting-task2

Sammanfattning av Grundfos lösningar för uppsamling av regnvatten

Det här dokumentet innehåller en sammanfattning av de främsta fördelarna med Grundfos lösningar för uppsamling av regnvatten.

Lösningar som gör skillnad
Lösningar för uppsamling av regnvatten samlar upp regnvatten för användning i och omkring hemmet, vilket kan minska belastningen på dagvattensystemet och minska behovet av att använda dyrbart dricksvatten i toaletter eller andra applikationer, där man lika gärna kan använda gråvatten.

Torruppställda och dränkbara pumpar
Två grundtyper ger största möjliga installationsflexibilitet.

Tystgående och platseffektiv
Våra dränkbara pumpar hörs inte och tar inte mycket plats i bostaden.

God åtkomlighet
Våra torruppställda pumpar kan installeras i lättåtkomliga utrymmen för snabb och bekväm service.

Trycksatt rörsystem
Tack vare det trycksatta rörsystemet kan installatören placera tanken var som helst, utan risk att vattentrycket
försämras.

Allt integrerat i en enda praktisk enhet
Kompletta lösningar förenklar installation och driftsättning.

..PDF

Sammanfattning av Grundfos lösningar för uppsamling av regnvatten 10-2.pdf (size: 0.1MB)

LADDA NED FIL