ECADEMY

Water Distribution

Denna kurs ger dig en grundlig introduktion i ämnet "vattendistribution" och de många fördelar som finns med aktiv styrning av systemtrycket.

 

Vattendistribution

AVSNITT

Tryckhantering med vattentorn

Beräknad tid - min

Learn how to keep a water tower in your network for emergency use and still be able to pressure-manage your network.

Zonindelning för mindre läckage

Beräknad tid - min

Lär dig hur man genom att dela in vattenförsörjningen i stora tätorter i zoner som kallas distriktmätningsområden (DMA) kan underlätta optimeringen av nätverkets effektivitet och säkerställa betydande kostnadsreducering för drift och underhåll.

Optimering av nätverkets tryckhantering

Beräknad tid - min

Lär dig att optimera tryckhanteringen av nätverket med tryckstegrings- och tryckreduceringsåtgärder, så att du kan uppnå ett förvalt lägsta konstant tryck som gör förbrukarna nöjda.

Vad är Demand Driven Distribution (DDD)?

Beräknad tid - min

Se hur betydande ekonomiska besparingar kan förverkligas genom tryckhantering med den intelligenta lösningen Demand Driven Distribution, även kallad DDD. DDD kan minska läckageförluster liksom drifts- och underhållskostnader och samtidigt öka effektivitet och komfort.