ECADEMY

4010810_CM_ECADEMY_IndustrialWaterTreatment_300x300_JW

I den här kursen får du en grundlig introduktion till återvinning av industriellt spillvatten och lär dig mer om de olika typerna av industriella processer. Slutligen får du en inblick i fördelarna med att lägga till intelligent teknik till vattenåtervinningssystemet. 

Återvinning av industriellt spillvatten

AVSNITT

En introduktion till återvinning av industriellt spillvatten och varför det används i industriella processer

Beräknad tid - min

Lär dig mer om de olika applikationsområdena för industriell vattenbehandling och varför många industrier väljer att återanvända vattnet i sina industriella processer.

Hur kraven på återanvändning av vatten identifieras genom förståelse av vattenmatrisen och olika typer av industriella processer

Beräknad tid - min

Få en inblick i de olika typerna av industriella processer och vatten och vad det innebär för vattenkvalitetskraven för ditt vattenåtervinningssystem.

Fördelarna med en intelligent lösning med ultrafiltrering för partikelborttagning från industriellt avloppsvatten

Beräknad tid - min

Ta reda på de många fördelarna med att uppgradera ditt vattenåtervinningssystem med en intelligent lösning i form av en ultrafiltreringsenhet för partikelborttagning.

Vattenrening i kyltorn

Beräknad tid - min

Upptäck hur intelligenta lösningar för vattenåtervinning kan bidra till att minska energi- och vattenförbrukning i kyltorn.