ECADEMY

Funktioner och egenskaper hos SOLOLIFT2 WC-3

Grundfos-Sololift2-task6

Funktioner och egenskaper hos SOLOLIFT2 WC-3

Här följer en kort översikt över åtta av de viktigaste egenskaperna hos SOLOLIFT2 WC-3.

Kompakt format och flexibla anslutningar
Kompakt format och flexibla anslutningar gör att enheten utan problem kan ersätta trasiga produkter av andra märken.
Justerbara vertikala och horisontella anslutningar möjliggör anpassning till befintliga avloppsledningar. Och en flexibel
och justerbar adapter för utloppet (extra tillbehörssats) möjliggör enkel anslutning till den befintliga utloppsledningen.

Du väljer utloppsriktning
Du kan välja utloppsriktning utifrån förutsättningarna på platsen – antingen vertikalt eller horisontellt. Kröken på
utloppsledningen kan vridas 360° i alla riktningar och backventilen är redan inbyggd. Det innebär flexibilitet – till och
med i fråga om utbyte.

Alla viktiga komponenter i en enhet
Alla viktiga komponenter är samlade i en kompakt pump/motor-enhet. Denna enhet är tämligen enkel att demontera,
eftersom den sitter med bara fyra skruvar, och när den är demonterad kommer du åt tanken och kan avlägsna
eventuella stora, fasta föremål som råkat spolas ned i toaletten. Det innebär att du inte behöver sticka ned händerna
i den förorenade tanken för att demontera några komponenter – och inte heller ägna tid åt att demontera hela enheten
från bakom toaletten. Alla delar blir kvar på sina platser.

Skärsystem med hög kapacitet
Det är i första hand skärsystemet som svarar för tillförlitlig borttransport av spillvatten från toaletter. Alla SOLOLIFT2-
varianter med toalettanslutning levereras med ett nykonstruerat skärsystem med hög kapacitet, tillverkat av härdat,
rostfritt stål. Detta säkerställer att alla slags toalettpapper, liksom sanitetsprodukter som spolas ned i toaletten
(vilket inte rekommenderas), hanteras utan problem. Vid slutet av pumpens driftsintervall rengör skärsystemet
sig självt.

Dränkt koppling för enkel demontering
En flexibel, dränkt koppling gör det enkelt att demontera pump/motor-enheten – även under svåra förhållanden, som
begränsat utrymme. Gejder i tanken underlättar placering och positionering, vilket gör att service kan utföras rent
och enkelt.

Manuell rensningsfunktion
Alla SOLOLIFT2-varianter har en manuell rensningsfunktion som rensar skärsystemet om det sätts igen av stora fasta
föremål. Avlägsna bara skruven i servicelocket och vrid motoraxeln åt vänster och höger några gånger med en skruvmejsel.
Husägaren kan själv avhjälpa igensättningar i nödsituationer.

Extern tryckbytare
SOLOLIFT2-varianter med toalettanslutning levereras med en externt monterad tryckgivare för nivåreglering. Det
innebär att det inte finns några rörliga delar inne i tanken. Brytarens externa placering gör också att underhåll och
service kan utföras enkelt och rent. Aldrig mer komplicerad demontering eller arbete i en förorenad tank – dra bara ut
tryckbrytarenheten för kontroll och rengöring.

Modulär konstruktion
SOLOLIFT2 är modulär och en enda pump/motor-enhet passar samtliga tre SOLOLIFT2-varianter med toalettanslutning.
En pump/motor-enhet räcker för att reparera sanitärpumpen på några minuter. Byt bara ut enheten för att lösa
99 % av alla tekniska problem som kan uppstå

..PDF

Funktioner och egenskaper hos SOLOLIFT2 03-6.pdf (size: 0.3MB)

LADDA NED FIL