If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
Billede 1 new topic email

Ge ett lyft åt dina kunskaper

[firstname] [lastname],

Den här modulen omfattar för närvarande bara en handfull uppgifter, men när du slutfört den kommer du att veta mycket mer om Grundfos effektiva sanitärpumpar - SOLOLIFT2.

Modulen presenterar serien och understryker dess flexibilitet och professionella prestanda. Särskilt fokus ägnas åt den servicevändliga konstruktionen och filmen hjälper dig att förklara för kunderna hur SOLOLIFT2 kan hjälpa dem att enkelt höja värdet på sitt nuvarande eller kommande boende.

Det är en modul du inte vill missa!

Med vänlig hälsning
Grundfos Ecademy
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
비례압 제어 모드가 부스터 시스템에 미치는 효과
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy