If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
Billede 1 followup mail

Är du redo för mer?

[firstname] [lastname],

Gratulerar, du har nu slutfört modulen Grundfos SOLOLIFT2 i Ecademy. Vi hoppas att du känner att du har fått bättre kunskaper i ämnet – och att det du har lärt dig kommer att vara till nytta för både dig och dina kunder.

Vill du ha mer information om Grundfos SOLOLIFT2? Besök vår websida där vi samlat all information om pumpar och pumplösningar till en- och tvåfamiljshus.

Med vänlig hälsning
Grundfos Ecademy

Välj rätt SOLOLIFT2

Billede 2 followup mail
Är du redo att väja en SOLOLIFT-enhet till en av dina kunder? Klicka i så fall bara på länken nedan.
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy