If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
Billede 1 new topic email

Gå på djupet med Grundfos MAGNA3

[firstname] [lastname],

När du rekommenderar en Grundfos MAGNA3 erbjuder du dina kunder fördelar som de aldrig anat att en cirkulationspump skulle kunna ge. Ju bättre du förstår tekniken och funktionerna hos MAGNA3, desto bättre kan du förklara för dem varför det är den bästa cirkulationspumpen på marknaden – och förvissa dig om att dina kunder får ut mesta möjliga av de cirkulationspumpar du installerar.

Modulen Grundfos MAGNA3 presenterar pumpserien i detalj och tekniken bakom den, den avancerade programvaran i pumpen samt vilka fördelar den ger dig och dina kunder. De nio avsnitten i modulen täcker allt från bakgrundsinformation om våtlöpande cirkulationspumpar och det nya användargränssnittet på MAGNA3 till fördelar för husägare och installatörer – inklusive rejält förbättrad energieffektivitet hos pumpen. Det är ett ämne du inte vill missa!

Med vänlig hälsning
Grundfos Ecademy

Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy