ECADEMY

Checklista - funktioner och egenskaper

Grundfos-magna3-task7

Checklista - funktioner och egenskaper hos MAGNA3

Nedanstående ”checklista” presenterar några av de viktigaste funktionerna och egenskaperna hos MAGNA3.

Komplett produktprogram
MAGNA3 finns i fler än 150 enkel- och dubbelpumpsversioner i gjutjärn eller rostfritt stål, med max. lyfthöjd 18 m och
max. flöde 78,5 m³/h (150 m³/h för dubbelpumpar).

Utökat vätsketemperaturområde
Tillåten vätsketemperatur är -10 till 110 °C, nu oberoende av omgivningstemperaturen (0 till 40 °C).

Överlägsen energieffektivitet
MAGNA3 kan skryta med EEI på bara 0,18 för hela serien, vilket med god marginal överträffar EU-standarderna för
energieffektivitet och referensvärdet för klassens bästa teknik.

Bättre driftsäkerhet
Ett korrosionsbeständigt hölje och luftkyld elektronik förbättrar driftsäkerheten ytterligare.

Enkel installation
Egenskaper som klämring med en enda skruv, intuitivt användargränssnitt och kompatibilitet med Grundfos GO gör
att installation och service går snabbare än någonsin.

Integrering med BMS-system
För anslutning till BMS-system kan CIM-moduler med följande fieldbus-standarder användas: LON, Profibus, Modbus,
SMS/GSM/GPRS, GRM och BACnet. Dessutom är GENIBus tillgängligt. Vid utbyte är pumpen fullkomligt bakåtkompatibel
med serien MAGNA 2000.

Utökat I/O-paket
Inkluderar 1 analog ingång (0-10 V/4-20 mA) med inbyggd spänningsförsörjning, 2 reläutgångar som kan konfigureras
var för sig för drift, klar eller larm, 3 digitala ingångar för externt start/stopp, max.kurva respektive min.kurva, samt
trådlös anslutbarhet.

Intelligenta reglertyper
AUTOADAPT och FLOWADAPT säkerställer automatiskt optimal energieffektivitet vid varierande förhållanden och
behov.

Inbyggd energimätare
En inbyggd mätare för värmeenergi övervakar värmefördelningen och värmeförbrukningen och förebygger kostsam
obalans i systemet. Mätarens tolerans är +/-1 till 10 %, beroende på driftspunkt.

Flerpumpsfunktioner
Den trådlösa GeniAir-anslutningen möjliggör en rad olika flerpumpsfunktioner utan behov av utbyggnadsmoduler.

..PDF

Checklista MAGNA3 04-7.pdf (size: 0.1MB)

LADDA NED FIL