ECADEMY

Energieffektivitet, EkoDesign och EEI

Magna3_Task 9 Efficiency and the EEI_900_425

Energieffektivitet, EkoDesign och EEI

MAGNA3 bygger på den beprövade MAGNA-tekniken och vår långa erfarenhet av elektroniska pumpar. Permanentmagnetmotor, AUTOADAPT-funktionen och inbyggd frekvensomformare ingår fortfarande i MAGNA-paketet, men MAGNA3 har dessutom en mängd nya tekniker.

Resultatet är en cirkulationspump med ett genomsnittligt energieffektivitetsindex (EEI) på bara 0,18 för hela serien. Därmed ligger den långt före den europeiska lagstiftningen, som anger att cirkulationspumpar ska ha ett EEI på högst 0,27 från 1 januari 2013 och högst 0,23 från 1 augusti 2015. EEI-värdet på 0,18 överträffar också branschens nuvarande referensvärde på 0,20 för klassens bästa teknik.

Ekodesigndirektivet och EEI-systemet
Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuda de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. EEI-systemet för energieffektivitetsindex ingår i EU:s EuP-direktiv för energianvändande produkter, som introducerats för att ersätta EU:s gamla energimärkningssystem, där produkterna delades in i energiklass A till G.

EEI anger skillnaden mellan produktens årliga energiförbrukning enligt Blaue Engel och förbrukningen hos en typisk liknande modell, som definieras i standarden för direktivet. Blaue Engel är ett välkänt tyskt märkningssystem, där energiförbrukningen hos fristående cirkulationspumpar bedöms utifrån en fördefinierad belastningsprofil, där pumpen arbetar med 25 % flöde under 44 % av tiden, 50 % under 35 % av tiden, 75 % under 15 % av tiden och 100 % flöde under 6 % av tiden.

..PDF

Energieffektivitet, Ekodesign och EEI 04-9.pdf (size: 0.1MB)

LADDA NED FIL