If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
GFS_SCALA2_Topic_Thumb_Master

Grattis - du har utökat dina kunskaper

Hej [firstname]

Nu förstår du hur Grundfos tryckstegringspump SCALA2 fungerar och vilka fördelar den har för dig och dina kunder.

Vi hoppas att du tyckte kursen var användbar och är redo att tillhandahålla dina kunder perfekt vattentryck.

Om du vill ha mer information, videofilmer samt tillgång till användbara appar, gå till www.grundfos.se/SCALA2

Med vänlig hälsning
Ecademy-teamet
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
비례압 제어 모드가 부스터 시스템에 미치는 효과
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy