If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
GFS_SCALA2_Topic_Thumb_Master

Grattis - du har utökat dina kunskaper

Hej [firstname]

Nu förstår du hur Grundfos tryckstegringspump SCALA2 fungerar och vilka fördelar den har för dig och dina kunder.

Vi hoppas att du tyckte kursen var användbar och är redo att tillhandahålla dina kunder perfekt vattentryck.

Om du vill ha mer information, videofilmer samt tillgång till användbara appar, gå till www.grundfos.se/SCALA2

Med vänlig hälsning
Ecademy-teamet
Recommended for you
Grundvandspumpning
Grundlæggende hydraulik og pumpeydelse
Transport af spildevand
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy