ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Vilken typ av byggnad är SCALA2 optimerad för?