ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Vad gör att SCALA2 kan erbjuda ljudtrycksnivå under 47 dB(A) vid normal användning?