ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Vad är det huvudsakliga syftet med SCALA2?