ECADEMY

F: Vilka av följande parametrar bestäms av den mängd vatten som ska tillföras under högsäsongen?