If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
Pressure Boosters new topic email

Rakt på sak om Grundfos tryckstegringsenheter

[firstname] [lastname],

PM1? PM2? CME Booster? MQ? Om du inte är säker på vilken av Grundfos tryckstegringsenheter som gör vad, kommer den här modulen att reda ut begreppen åt dig – och ge dig de verktyg du behöver för att förklara fördelarna med våra tryckstegringsenheter för dina kunder.

Modulen om tryckstegring presenterar Grundfos tryckstegringsserie CM/CME samt Grundfos MQ. När du slutfört modulen kommer du att veta vilken tryckstegringsenhet som du ska rekommendera dina kunder – från basmodellen CM med PM1 till Grundfos CME Booster, som är den ultimata tryckstegringsenheten för bekvämlighet och komfort med konstant tryck.

Och glöm inte att ju fler moduler du genomför desto närmare är du att få en premie från Grundfos!

Med vänlig hälsning!
Grundfos Ecademy
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy