ECADEMY

Summering - CM och CME Booster

Pressure Booster_Task 07_main image_900x425

Summering av fördelarna hos CM och CME Booster

Det här dokumentet innehåller en sammanfattning av de främsta fördelarna med Grundfos tryckstegringsenheter CM och CME Booster.

Modern bekvämlighet
Tryckstegringsenheterna i CM-serien är kompletta enheter med Plug & Pump-koncept, kompakt format, tyst
drift och den välkända Grundfoskvaliteten.

Val av tryckbrytare
I Grundfos CM Booster startar och stoppar tryckbrytaren PM1 pumpen automatiskt beroende
på uttag och skyddar pumpen från torrkörning, medan tryckbrytaren PM2 gör allt detta och dessutom har
justerbar tryckinställning.

Kommunal vattenledning eller övergångstank
Möjligheten att ansluta antingen till kommunal vattenledning eller till övergångstank ger större flexibilitet vid installation.

Självsugande som tillval
CM Booster kan som tillval fås självsugande, vilket möjliggör tryckstegring från grunda brunnar, övergångstankar under mark samt regnvattentankar.

CME Booster för den komfort man får med konstant tryck
Grundfos CME Booster är varvtalsreglerad, vilket innebär att den kan ge konstant vattentryck, oavsett
hur många personer som tappar vatten.

..PDF

Summering CM och CME Booster 05-7.pdf (size: 0.1MB)

LADDA NED FIL