ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Hur många blad finns det på en Grundfos SoloLift2?