ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Effektivitet är en viktig egenskap för VVC-pumpar, eftersom …