ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Vad används INTE VVC-pumpar till?