ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Vilken av följande termer används ofta av fackmän, när en cirkulationspump för tappvarmvatten avses?