ECADEMY

Ecademy_Hot_water_300x300

Det här avsnittet ger en grundläggande introduktion till tappvarmvattensystem för bostäder (VVC). Här presenteras också Grundfos Comfort-serie och cirkulationspumpar för tappvarmvatten, och du får veta hur Comfort-pumparna installeras och driftsätts.

Tappvarmvattensystem