ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

En avgörande faktor för pumpar monterade i pannor är …