ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Merparten av alla cirkulationspumpar som säljs i Europa används för …