ECADEMY

Course-Grundfos-Experts-on-Industrial-Wastewater-Treatment-master-300x300

Följ med våra två experter när de berättar om utmaningar vad gäller rening av industriellt spillvatten, och vikten av att återvinna vattnet inom industrin. 

Grundfos experter talar om rening och återvinning av industriellt spillvatten