If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
Billede 1 new topic email

Mer COMFORT för så mycket mindre

[firstname] [lastname],

Dina kunder har mer än de vet om att vinna på att installera en Grundfos COMFORT tappvarmvattenpump. Vår COMFORT-serie ger nämligen både bättre komfort i hemmet med varmt vatten omedelbart tillgängligt överallt, samtidigt som den kan spara 96 % av elkostnaden jämfört med andra VVC-pumpar.

I modulen Grundfos COMFORT förklaras exakt hur pumparna fungerar – inklusive den unika kalenderstyrda driften som gör att COMFORT PM kan sköta sitt jobb med i genomsnitt bara tre timmars drift per dygn. Ju mer du vet om Grundfos COMFORT, desto bättre kommer dina kunder att förstå varför den pumpen är det rätta valet för deras hem. Så gå igenom moduen idag!

Med vänlig hälsning
Grundfos Ecademy

Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
비례압 제어 모드가 부스터 시스템에 미치는 효과
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy