If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
Billede 1 followup mail

Hur känns det att vara COMFORT-expert?

[firstname] [lastname],

Gratulerar, du har nu slutfört modulen ”Grundfos COMFORT” i Ecademy. Vi hoppas att du har lärt dig massor och ser fram emot att dela dina nya kunskaper med dina kunder.

På tal om kunder, klicka på länken nedan för att få veta mer om hur mycket energi vi slösar bort på varmvatten idag, och hur Grundfos COMFORT-serie kan hjälpa oss alla att göra någonting åt det.

Med vänlig hälsning
Grundfos Ecademy

Utforska Grundfos COMFORT i Grundfos Product Center

Billede 2 followup mail
För mer info om Grundfos COMFORT PM, besök Grundfos Product Center och läs mer om produkten.
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
비례압 제어 모드가 부스터 시스템에 미치는 효과
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy