ECADEMY

Kalenderstyrd drift

Comfort_Task 04_main image_900x425

Kalenderstyrd drift

Grundfos COMFORT-pumpar med AUTOADAPT styrs utifrån den vattentemperatur som detekteras i systemet, temperaturinställningarna Tstart och Tstopp samt kalenderloggen.

Varje gång varmvatten tappas ändras vattentemperaturen, vilket registreras med ett särskilt filter och loggförs i tappningskalendern. Faktum är att temperaturen förändras även när en cirkulationspump startar, så AUT-ADAPT algoritmen avgör om förändringen orsakats av att en pump startat eller av tappning av varmvatten, och bara det senare registreras i tappningskalendern.

Tappningskalendern lagrar 14 dygns tappningshistorik (för att säkerställa att veckoslut ingår) och varje kalenderdag är indelad i perioder om 20 minuter. Varje gång varmvatten tappas registreras ett ”T” (för tappning) för motsvarande tidsperiod i kalendern. När pumpen varit i viloläge i 8 timmar spolas systemet automatiskt i 15 minuter. Ett ”F” (för Flushing, spolning) noteras i kalendern.

Utifrån de tidsperioder i kalenderloggen där flest ”T”:n har registrerats beräknar AUTOADAPT när det är sannolikt att varmvatten kommer att tappas nästa gång, och den temperaturberoende hysteresregleringen aktiveras 20 minuter före den förväntade tappningen. Den avaktiveras igen när ingen ytterligare tappning förväntas.

..PDF

Kalenderstyrd drift 02-4.pdf (size: 0.6MB)

LADDA NED FIL