ECADEMY

besparingskalkyl

Vilket slöseri

Varje år häller en vanlig familj, bestående av tre personer med ett konventionellt ettrörssystem, ut upp till 16,000 m3 rent vatten raka vägen ut i avloppet – utan någon rimlig anledning. Mycket av detta slöseri uppkommer medan man väntar på att varmvattnet ska nå kranen.

Hur mycket slösar du bort?

För att få en uppfattning om hur mycket rent vatten dina kunder slösar bort, använd formuläret för att räkna ut hur mycket vatten som slösas bort i ditt eget hem.