ECADEMY

Om tappvarmvattensystem (VVC)

Grundfos-comfort-pm-task8

Om tappvarmvattensystem (VVC)

I bostadshus håller cirkulationspumpar varmvattnet i cirkulation i distributionssystemet för tappvarmvatten. Det innebär
att varmvatten transporteras från varmvattenberedaren till tappställena och vatten som svalnat tillbaka till varmvattenberedaren.

Pumpen kan arbeta kontinuerligt, med termostatreglering eller med automatisk reglering med AUTOADAPT. I det
senare fallet finns varmvatten tillgängligt omedelbart, så du slipper slösa med vatten genom att låta det rinna ut i
avloppet medan du väntar på varmvatten.

..PDF

Om tappvarmvattensystem 02-8.pdf (size: 0.1MB)

LADDA NED FIL