If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
Grundfos-autoadapt-topic image

Vad är Grundfos AUTOADAPT egentligen?

[firstname] [lastname],

Namnet AUTOADAPT ger dig och dina kunder en liten uppfattning av vad denna enastående teknik gör. Men när du ska förklara fördelarna med Grundfos pumpar med AUTOADAPT för dina kunder behöver du veta mer. Det är vad den här modulen handlar om.

Från en generell beskrivning av fördelarna med reglerade cirkulationspumpar till en förklaring av de tekniska detaljerna, ger modulen Grundfos AUTOADAPT dig allt du behöver för att kunna förklara vad AUTOADAPT gör och hur det fungerar ... och naturligtvis för att få ut mesta möjliga av tekniken när du installerar en Grundfospump med AUTOADAPT.

Glöm inte att du genom att slutföra denna modul kommer ett steg närmare att få en belöning av oss!

Med vänlig hälsning

Grundfos Ecademy
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy