If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Billede 1 follow up email

Vad kan vi mer hjälpa dig med?

[firstname] [lastname],

Gratulerar, du har nu slutfört modulen Grundfos AUTOADAPT i Ecademy. Vi hoppas att du känner att du har fått bättre kunskaper i ämnet – och att det du har lärt dig kommer att vara till nytta för dig och dina kunder.
Om du vill utforska några pumpar som använder AUTOADAPT-tekniken, kan du dels läsa mer om ALPHA2 via länken nedan och dels genomföra modulen Grundfos COMFORT. Vi hoppas du tycker informationen är användbar.

Med vänlig hälsning
Grundfos Ecademy

Grundfos COMFORT

Billede 2 follow up mail
Har du aktuella kunskaper om våra COMFORT-system för tappvarmvattencirkulation med Grundfos AUTOADAPT-teknik? Om inte, klicka på länken nedan.
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy