ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Vad är den främsta fördelen med att använda ALPHA Reader och appen Grundfos GO Balance vid injustering av värmesystem i enfamiljshus?