ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Kan obalanserade värmesystem ge upphov till onödig energiförbrukning?