ECADEMY

GROUNDWATER-PUMPING-Topic-Thumb

Detta avsnitt går igenom allt du behöver veta om grundvattenintag, inklusive pumpdimensionering, optimering av verkningsgraden, reglering av kapacitet i grundvattenapplikationer samt hur man skyddar pumpinstallationen för att förlänga dess livslängd.

Pumpning av grundvatten

AVSNITT

Introduktion till pumpning av grundvatten

Beräknad tid - min

Förstå grunderna för en brunnskonstruktion och vad man ska tänka på för att säkerställa effektiv kapacitet.

Pumpdimensionering i grundvattenapplikationer

Beräknad tid - min

Lär dig dimensionering av dränkbara pumpar för att uppnå optimal kapacitet i brunnar och för att öka livslängden.

Hur säkerställer man kontinuerligt hög verkningsgrad i grundvattenapplikationer

Beräknad tid - min

Ta reda på de vanligaste orsakerna till försämrad verkningsgrad och hur de ska hanteras.

Reglering av kapacitet i grundvattenapplikationer

Beräknad tid - min

Lär dig mer om de olika alternativen för kapacitetsreglering av överdimensionerade pumpar och deras för- och nackdelar.

Så här förlänger du pumpens livslängd

Beräknad tid - min

Ta reda på vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas för att förlänga livslängden på pumpar och motorer.