ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Pumpar har en generell specifikation för ”maximalt fritt genomlopp”, som uttrycks med en specifik term. Vilken term avses och vad anger den?