ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

I ett förebyggande dräneringssystem transporteras vattnet till en uppsamlingsgrop eller -tank med hjälp av …