ECADEMY

Ecademy_drainage_300x300

Dräneringspumpar används för att pumpa bort vatten inomhus, t ex vid översvämning av en källare, eller utomhus. Detta avsnitt förklarar var pumparna kan användas och hur de fungerar samt ger en kort introduktion till Grundfos dränkbara pumpar.

Dränering