ECADEMY

Om pumpkurvor

Pumps_Task 04_main image_900x425

Om pumpkurvor

En centrifugalpumps kapacitet visas av en uppsättning kapacitetskurvor. Kapacitetskurvor för en centrifugalpump visas i fig. 1. Lyfthöjd, effektförbrukning, verkningsgrad och NPSH visas som funktion av flödet.Fig. 1: Typiska kapacitetskurvor för en centrifugalpump. Lyfthöjd, effektförbrukning, verkningsgrad och NPSH visas som funktion av flödet

 

Pumpkurvor i datahäften gäller vanligen bara för pumpdelen. Det innebär att den effektförbrukning, värdet P2, som anges i datahäften, bara anger den ingående effekten till pumpen (se fig. 1). Även verkningsgradensvärdet anges endast för pumpdelen (η = ηP). För vissa pumptyper med integrerad motor, och kanske också integrerad frekvensomformare (det vill säga pumpar med kapslad motor), gäller kurvan för effektförbrukning och η-kurvan för både motor och pump. I detta fall är det värdet P1 som ska beaktas.


Generellt är pumpkurvor utformade enligt ISO 9906, bilaga A, som anger tolerans för kurvorna:

• Q +/- 9%,

• H +/-7%,

• P +9%

• η-7%.

Fig. 2: Kurvorna för effektförbrukning och verkningsgrad gäller normalt bara för pumpdelen av enheten – det vill säga P2 och ηP

 

Nedan följer en kort presentation av de olika pumpkapacitetskurvorna.

Lyfthöjd, QH
QH-kurvan visar vilken lyfthöjd pumpen kan ge vid ett givet flöde. Lyfthöjd mäts i meter vattenpelare (mVP) och anges normalt i meter (m). Fördelen med att använda meter som mätenhet för en pumps lyfthöjd är att QH-kurvan inte påverkas av den typ av vätska pumpen hanterar.

Fig. 3: En typisk QH-kurva för en centrifugalpump – litet flöde ger stor lyfthöjd och stort flöde ger liten lyfthöjd

 

Verkningsgrad, η
Verkningsgraden är kvoten mellan avgiven effekt och tillförd effekt. I pumparnas värld är verkningsgraden ηP kvoten mellan den effekt pumpen överför till vattnet (PH) och den tillförda axeleffekten (P2 ):

där:

ρ är vätskans densitet i kg/m3,
g är tyngdaccelerationen m/s2,
Q är flödet i m3/h och H är lyfthöjden i m.

För vatten vid 20 °C med Q mätt i m3/h och H i m, kan den hydrauliska effekten beräknas enligt:

Som framgår av verkningsgradskurvan är verkningsgraden beroende av pumpens driftspunkt. Därför är det viktigt att välja en pump som passar flödesbehovet, så att pumpen arbetar i det mest gynnsamma flödesområdet.

Effektförbrukning, P2
Förhållandet mellan pumpens effektförbrukning och flöde visas i fig. 5. För de flesta centrifugalpumpar liknar P2-kurvan den i fig. 5, där P2 ökar med flödet.

NPSH-kurva (Net Positive Suction Head), pumpens lägst tillåtna inloppstryck
NPSH-värdet för en pump är det lägst tillåtna tryck som måste föreligga på pumpens sugsida för att undvika kavitation. NPSH-värden mäts i (m) och är beroende av flödet – när flödet ökar, ökar också NPSH-värdet (se fig. 6).

..PDF

Om pumpkurvor 07-4.pdf (size: 0.3MB)

LADDA NED FIL