ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Grundfos ALPHA2 har ett energieffektivitetsindex (EEI) på endast …