ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Hur många Grundfos ALPHA2-pumpar finns installerade runtom i världen?