If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
DBS_ALPHA2_THUMB

Känner du till Grundfos ALPHA2?

[firstname] [lastname],

Som en av världens mest installerade cirkulationspumpar är ALPHA2 en pump som installatörer kommer att stöta på ofta i sitt arbete. Modulen ALPHA2 förklarar både hur och varför man installerar denna pumpklassiker.

Modulen innehåller avsnitt som både tar upp installation och konfiguration av pumpen, liksom en presentation av de fördelar som husägare får när en ALPHA2-pump installeras i deras hem.

Klicka nedan för att gå direkt till modulen.

Med vänlig hälsning

Grundfos Ecademy
Recommended for you
Grundvandspumpning
Grundlæggende hydraulik og pumpeydelse
Transport af spildevand
Grundfos AUTOADAPT
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy