ECADEMY

Grundläggande pumpdrift (ENG)

I det här avsnittet tar vi reda på vilka förutsättningar som krävs för att starta och stoppa MQ. Vi går även igenom pumpens skyddsfunktioner.