ECADEMY

Pumpdimensionering och installation i grundvattenapplikationer för en- och tvåfamiljshus

Lär dig grunderna för dimensionering och installation av dränkbara pumpar för grundvattenutvinning för hushåll, samt varför det är så viktigt med korrekt dimensionering.