ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

TPE3:s flödesbegränsningsfunktion FlowLimit eliminerar behovet av vad?