ECADEMY

Test

Frågorna är avsedda att testa vad du har lärt dig av ämnena i de olika modulerna.

Vad är möjligt tack vare TPE3:s ΔT-reglering?