ECADEMY

Välkommen till

GRUNDFOS

ECADEMY

En utbildningsplattform online som hjälper Grundfos kunder att hålla sig á jour med den senaste utvecklingen i fråga om pumpar och applikationer. Läs mer

Fördelar

BREDDA DINA KUNSKAPER

Välj ett ämne från listan nedan för att komma igång

SE DINA FRAMSTEG

Genomför modulerna och testa dina kunskaper

DINA MODULER

Grundfos AUTOADAPT

Den här modulen kommer att hjälpa dig att bättre förstå och utnyttja fördelarna med Grundfos teknik AUTOADAPT, så som den används i våra produkter, t ex cirkulationspumpen ALPHA2.

Grundfos MAGNA3

Den här modulen innehåller allt du behöver veta om cirkulationspumpen Grundfos MAGNA3, inklusive tekniska data och fördelar för installatörer och husägare.

Grundfos TPE3 & TPE2

Grundfos TPE3 och TPE2 är en serie vertikal cirkulationspumpar med enastående verkningsgrad och många intelligenta funktioner. I denna modul tar vi en närmare titt på pumparna och deras olika funktioner. 

Grundläggande pumpteori

Behöver du friska upp dina grundkunskaper om hur pumpar fungerar och kategoriseras? I den här modulen hittar du svaren och en presentation av de huvudtyper av pumpar Grundfos tillverkar.

Att arbeta med projekt i Grundfos Product Center

Ta reda på hur du kan arbeta med pumpar i projekt, skapa projektdokumentation, dela ett projekt och samarbeta med andra i Grundfos Product Center.

Hydraulikens grunder och pumpars prestanda

I det här avsnittet går vi igenom hydraulikens grunder. Det kan även hjälpa dig att bättre förstå och övervaka pumpens prestanda.

Pumpdimensionering

Lär dig identifiera den pumpstorlek som krävs för ett bevattningsområde.

Motorer och motorskydd

Det här avsnittet hjälper dig att bättre förstå de motorer som används i pumpar och hur de ska skyddas för ökad livslängd.

Pumpning av grundvatten

Detta avsnitt går igenom allt du behöver veta om grundvattenintag, inklusive pumpdimensionering, optimering av verkningsgraden, reglering av kapacitet i grundvattenapplikationer samt hur man skyddar pumpinstallationen för att förlänga dess livslängd.

Hur fungerar avsaltningssystem?

Denna kurs kommer att ge dig en förståelse för hur avsaltningssystem fungerar, varför driftsättning lönar sig och hur man gör saltvatten till ren energi.

Transport av spillvatten

Detta avsnitt tar dig med under jorden med fokus på spillvattenbrunnar och hur man säkerställer optimal prestanda genom en korrekt dimensionering och konstruktion. 

Prefabricerade pumpstationer

Det här avsnittet ger allmänna kunskaper om prefabricerade pumpstationer inom spillvattentransport, hur övervakningsprodukter kan optimera stationerna samt hur du planerar mer kostnadseffektiva renoveringsprojekt.

Vattendistribution

Denna kurs ger dig en grundlig introduktion i ämnet "vattendistribution" och de många fördelar som finns med aktiv styrning av systemtrycket.

 

Återvinning av industriellt spillvatten

I den här kursen får du en grundlig introduktion till återvinning av industriellt spillvatten och lär dig mer om de olika typerna av industriella processer. Slutligen får du en inblick i fördelarna med att lägga till intelligent teknik till vattenåtervinningssystemet. 

Pumparnas betydelse i kyltorn 

Denna kurs ger dig en grundlig introduktion till pumparnas betydelse i kyltorn, när de används för kylning av industriella processer. 

Industriell vattenbehandling

Den här kursen ger en allmän introduktion till vattenbehandling under industriella processer, inklusive en mer detaljerad beskrivning av olika processteg.

Grundfos experter talar om rening och återvinning av industriellt spillvatten

Följ med våra två experter när de berättar om utmaningar vad gäller rening av industriellt spillvatten, och vikten av att återvinna vattnet inom industrin. 

Nya ALPHA2

Det här avsnittet ger en introduktion till ALPHA2-pumpens funktioner och fördelar samt dess många olika reglertyper med särskilt fokus på effektiv och enkel injustering av värmesystem i enfamiljshus.

Nya ALPHA3

I det här avsnittet får du en grundlig genomgång av nya ALPHA3, den första cirkulationspumpen med inbyggd Bluetooth. Särskild fokus ligger på fördelarna med att använda Grundfos appar för styrning och injustering av värmesystem.

Så här enkelt byter du en cirkulationspump

I det här avsnittet visar vi hur du snabbt och smidigt byter en gammal cirkulationspump och hur enkelt du monterar en ALPHA-kontakt på pumpen. 

Uppvärmning

Lär dig mer om hur cirkulationspumpar används i bostäder, olika inställningslägen för cirkulationspumpar och Grundfos breda produktprogram för uppvärmning av en- och tvåfamiljshus.

Grundfos COMFORT

Grundfos COMFORT är vår produktserie för tappvarmvattensystem.  I den här modulen kommer du att titta närmare på COMFORT och den avancerade teknik den bygger på.

Tappvarmvattensystem

Det här avsnittet ger en grundläggande introduktion till tappvarmvattensystem för bostäder (VVC). Här presenteras också Grundfos Comfort-serie och cirkulationspumpar för tappvarmvatten, och du får veta hur Comfort-pumparna installeras och driftsätts.

Grundfos SOLOLIFT2

Grundfos SOLOLIFT2 är en mångsidig serie sanitärpumpar för privatbostäder och lättare kommersiella applikationer. I denna modul presenteras serien och dess huvudsakliga funktioner och fördelar.

Sanitärpumpar & lyftstationer

Ta reda på hur avloppspumpar med skärverk/kvarn används i hemmet och lär dig allt om hur Grundfos SOLOLIFT2-serie installeras och driftsätts.

Grundfos UNILIFT

Upptäck hur Grundfos UNILIFT KP, AP/AP-B och CC klarar dräneringsrelaterade behov i många olika applikationer i och omkring bostäder.

Dränering

Dräneringspumpar används för att pumpa bort vatten inomhus, t ex vid översvämning av en källare, eller utomhus. Detta avsnitt förklarar var pumparna kan användas och hur de fungerar samt ger en kort introduktion till Grundfos dränkbara pumpar.

Grundfos SCALA2

Denna modul introducerar dig till användningsområden och fördelar med tryckstegringspumpen SCALA2, inklusive konceptet med perfekt vattentryck.

Grundfos MQ

Grundfos MQ är en driftsäker och lättinstallerad pumpautomat - ett komplett vattenverk för en- och tvåfamiljshus. Här visar vi hur enkelt det är att installera pumpen och varför den är så idealisk i bostäder där lågt vattentryck är ett problem. Du får också ta del av tips och råd kring installation och drift.

 

Tryckstegring

Uppdatera dina kunskaper om Grundfos kompakta tryckstegringsenheter CM och MQ, inklusive den avancerade CME Booster med varvtalsreglering för högsta komfort genom konstant tryck.

Grundfos dränkbar djupbrunnspumpar SQE

I denna modul får du en introduktion till våra dränkbara djupbrunnspumpar för en- och tvåfamiljshus, nämligen Grundfos SQE. Du kommer också att få en grundlig förståelse för pumpseriens olika skyddsfunktioner.

Vattenförsörjning

Grundfos har ett brett program av dränkbara pumpar för vattenbrunnar och andra grundvattenapplikationer. I den här modulen får du en introduktion till våra djupbrunnspumpar SP, SPA och SQE samt våra pumpar för grävda brunnar, sjöar och vattendrag SB/SBA.

SP – den dränkbara djupbrunnspumpen

I den här kursen visar vi hur du skyddar den dränkbara motorn i SP-pumpen. Vi beskriver också fördelarna med frekvensomformare och hur du väljer optimal kabelstorlek.   

Visa:

Du måste logga in för att kunna registrera en kod