Aktuell version av Grundfos Product Center

Aktuell version av Grundfos Product Center

Information om ändringar i den senaste versionen av Grundfos Product Center.

Vad är nytt i Product Center 1.10?

Nytt utseende på knappar och sidhuvud.

Länkar som kopieras till Urklipp från produktsidan innehåller nu mer information.

Ytterligare en reservpump kan nu väljas vid snabbdimensionering.

RFA CAD-filer är nu tillgängliga för fler produkter.

Alla delar markeras nu när du klickar på ett sidhuvud under servicedelar.

Det är nu möjligt att finna ersättningar till maskinverktyg.

Projektdatum sätts nu till aktuellt datum vid utskrift.

Bättre textavstånd.

Det är nu möjligt att plotta en belastningspunkt i fristående motorkurvor.

För spillvattenpumpar är det nu möjligt att hitta produkter specifikt utan kylmantel.

"Spare parts" (reservdelar) på sidan med detaljerad produktinformation kallas nu "Service parts" (servicedelar).

Knappen "View by Q & H" i katalogen visas inte längre för produkter utan kapacitetskurvor.

Sökning efter litteratur på första sidan visar nu en resultatlista när det bara finns ett resultat (i stället för att ladda ned det omedelbart).

Svenskt elpris ändrat till 1.45

Litauen finns nu i listan över produktserier.

Buggfixar:

 • Det är åter möjligt att dimensionera TPE3D- och Magna 1D-pumpar med snabbdimensionering.
 • Knappen "Reset to defaults" fungerar nu i översikten över kapacitetskurvor i katalogen.
 • Vi har avhjälpt en bugg som gjorde att den nominella driftspunkten inte syntes i utskrifter.
 • Dubletter visas inte längre i dokumentdelen av produktsidan.
 • Bilder på produktsidan skalas nu korrekt.
 • Vi har avhjälpt en bugg som gjorde att text i sidhuvudet överlappade i utskrifter.
 • Vätskor kan nu väljas för MTR i översikten över kapacitetskurvor.
 • Sökning med namn efter en 60 Hz produkt med inställning på 50 Hz visar nu korrekt 60 Hz produkter.
 • Vissa texter har tagits bort, som felaktigt visades i utskrift när installationsillustration inkluderades efter beräkning av friktionsförluster i rör.
 • Vissa användningsfall har korrigerats, där användning av tab-tangenten ledde längst upp på sidan.
 • Vi har löst ett problem där produktnamnet i ändringskonfiguration ibland blev blankt.
 • Lämpliga förslag visas nu vid sökning efter utbytespumpar för LPD-pumpar.
 • Alla HS-produkter visas nu i översikten över kapacitetskurvor, när frekvensen är satt till 60 Hz.
 • För vissa nya förnybara produkter läggs friktionsförlusten inte längre till två gånger i utskriften.
 • Rullgardinsmenyn i sökfältet på första sidan visar nu bara en pil i Firefox.
 • Vi har avhjälpt en bugg som gjorde att viskositet och densitet inte uppdaterades i översikten över kapacitetskurvor i katalogen.
 • På produktsidan visas nu korrekt inmatning när man klickar på kurvan med någon annan enhet än standard markerad.
 • Produkterna sorteras nu korrekt vid utskrift från projekt.

Vad är nytt i Product Center 1.9

Det är nu möjligt att söka efter litteratur genom att välja "Literature" i den nya rullgardinsmenyn i sökningsrutan.

Snabbdimensionering har ändrats så att samma beräkningar som för avancerad dimensionering används. Detta ger avsevärt bättre prestanda.

Projekt laddas nu betydligt snabbare än tidigare.

Det visas inte längre en tom pop-upp-ruta när man trycker på "Start sizing" på första sidan utan Q eller H eller vad dimensionering ska ske efter. I stället markeras det saknade fältet med en röd pil.

Om man skriver "GO" i sökrutan, visas nu förslag för "Grundfos GO".

Den valda applikationen lagras nu i minnet vid avancerad dimensionering.

Vi har förbättrat de meddelanden användare får när inmatningen inte ger några resultat vid avancerad dimensionering.

Nu prioriteras visning av produktfamiljer vid sökning. Tidigare ledde sökning efter "UPS 2" till förslag på "UPS 20-XX"-produkter, men nu kommer "UPS2" upp som översta förslag.

Det är nu möjligt att välja mellan fler vätskor för pumpar TPE2/3.

Change configuration now visas endast för produkter för vilka detta stöds.

Fel innehåller nu mer information, som gör det lättare för våra utvecklare att spåra orsaken.

Uppvärmningssäsongen är nu 365 dagar för Danmark, Norge, Sverige och Finland.

Väderdata har lagts till för Papua Nya Guinea.

Buggfixar:

 • Grafer för doseringspumpar återspeglar nu korrekt om de har dubbla huvuden.
 • Det är nu möjligt att klicka på motornumret på produktsidan för att visa detaljer om motorn.
 • Dimensioneringsresultat finns nu på en flik på produktsidan.
 • Vid dimensionering för spillvatten i avancerad dimensionering återställs den geodetiska höjden inte längre när man trycker på en "Calculate"-länk omedelbart efter att ett värde skrivits in.
 • Varvtal visas inte längre på familjesidan för TP- och TPE-pumpar.
 • Vi har löst ett problem som innebar att användaren inte lades till korrekt om versaler användes i e-postadressen.
 • Verktygstips under produktdetaljer blockerar inte längre inmatning
 • Det är nu möjligt att söka efter produktfamiljer som inte längre tillverkas.
 • Vi har avhjälpt en bugg som gjorde att det inte blev några resultat när en lösning med flera pumpar angavs i snabbdimensionering.
 • Flänsar beaktas nu vid utbyte.
 • När man klickar på "Find Service & Solutions" under "Find product" i menyn kommer man nu korrekt till sidan "Service & Solutions".
 • Sökning efter "MG" orsakar inte längre fel.
 • Användning av bakåtknappen gör inte längre att man ibland kastas ut ut GPC.
 • Vi har löst ett problem som innebar att produkter med produktnummer "On request" gavs ett produktnummer vid jämförelse.
 • Vi har löst ett fel av typ Error 500, som förekom vid utbyte, när den aktuella produktserien inte innehöll en lämplig utbytesprodukt.
 • Om man trycker på Enter vid inmatning på produktsidan visas inte längre alternativen för "Change Configuration".
 • Projekt visar nu LCC korrekt vid utskrift.
 • Vi har avhjälpt en bugg som gjorde att vissa användare såg en dialogruta som bad dem bekräfta, trots att de redan hade bekräftat sitt konto.
 • Teckenindikatorn vid skrivning av anteckningar i projekt visar nu korrekt antal återstående tecken.
 • Flera optimeringar och korrigeringar för industriella applikationer.
 • Quotation text är inte längre markerat i dialogrutan för utskrift om det inte finns någon offerttext.
 • För lokal offerttext som tas från Hybris har denna regel implementerats: Om vissa etiketter saknas i Hybris, visas offerttexten från CTF. Om lokal text inte finns visas den engelska versionen från CTF.
 • Produktserie Latvia är nu tillgänglig under inställningar.

Nya produkter

 • BM 9
 • JPC
 • KPC

Nya produktvarianter

 • CMBE
 • CRE
 • MTH 2 och 4, Japan
 • TP serie 300, ny IE4