Grundfos Product Center support

Välkommen till supportsidorna för Grundfos Product Center

Nedan hittar du kontinuerligt uppdaterad information och support för Grundfos Product Center.

Grundfos WebCAPS

Om Grundfos Product Center

Grundfos Product Center är ett online-verktyg för sökning och dimensionering, som hjälper dig att välja rätt pump för installation eller utbyte, eller att hitta information om pumpar du redan har. I Product Center kan du dimensionera pumpar, bläddra i Grundfos produktkatalog, hitta lämpliga utbytespumpar och hitta pumpar för hantering av specifika vätskor. Och eftersom det är det definitiva produktsökningssystemet för hela Grundfos täcker Product Center alla sektorer vi betjänar, inklusive bostäder och kommersiella byggnader, vattenförsörjningsindustri, spillvattenhantering, industri samt OEM-lösningar.

För mer information om den aktuella versionen:

Aktuell version