När stängs MQ av?

Flödesbrytaren stänger bara av MQ automatiskt under normal drift om flödet faller under 0.07 m³/h. Om flödet faller under erforderlig nivå stängs pumpen av efter 12-15 sekunder. Det är också möjligt att stänga av pumpen manuellt med till/från-brytaren.

MQ stängs också av om ett övertemperaturlarm eller torrkörningslarm utlöses.