Vad är vattenslag och vad orsakas det av?

Så kallat vattenslag är en tryckstöt som orsakas av att flödeshastigheten i rörledningen snabbt ändras. Detta fenomen kallas "vattenslag" eftersom tryckstöten ofta åtföljs av ett ljud som låter som om någon slår på rörledningen med en hammare.

I brunnsinstallationer uppträder tryckstötar vanligen om a) backventilen i ledningen nedåt från pumpen är placerad mer än 9 m ovanför vattenytan, eller b) backventilen i ledningen nedåt från pumpen läcker, medan en backventil monterad ovanför vattenytan förblir tät. I båda fallen uppkommer undertryck i den nedåtgående ledningen. Nästa gång pumpen startas fylls tomrummet av vatten med hög flödeshastighet som pressas mot den stängda backventilen och den statiska vattenpelaren i rörledningen, och därmed orsakar tryckstöt eller vattenslag. Denna tryckstöt kan få rörledningar eller röranslutningar att brista och kan skada pumpen och/eller motorn. Om tryckstötar förekommer bör systemet stängas av och pumpinstallatören tillkallas för att lösa problemet.