Vad händer om JP-pumpen inte är tömd under perioder med frost?

Den pumpade vätskan måste tappas ut helt ur pumpkamrarna. Annars kan vätskan frysa under perioder med frost, vilket kan förstöra komponenter inne i pumpen. Det är möjligt att reparera enheten, men det kan vara mycket kostsamt.