Till vad kan jag använda GRUNDFOS SP dränkbara pumpar?

GRUNDFOS dränkbara SP-serie passar för:

• Dricksvattenförsörjning i städer och kommuner

• Vattenförsörjning vid mejerier, bryggerier och anläggningar för flasktappning av mineralvatten

• Flerbostadshus

• Anläggningar med grundvattenvärmepumpar

• Bevattningssystem i applikationer inom trädgårdsodling, jordbruk och skogsbruk

• Vattenfontäner, även för horisontell montering

• Avvattning av infrastruktur- och gruvapplikationer

• Vattenförsörjning för industriella kylkretsar

Pumpinloppet ska hela tiden vara helt täckt av vatten. Pumpen kan installeras horisontellt eller vertikalt.