Oljud i värmesystemet.

Möjlig felorsak

För stort flöde

Detta kan avhjälpas genom att pumpen sätts till en annan inställning än "AutoAdapt"

Notera pumpinställningen på displayen.

Använd knapp 5 för att försätta pumpen i läge "AutoAdapt".

Om detta ger tillräcklig värmeförsörjning, behåll denna inställning.

Om värmeförsörjningen inte är tillräcklig, återställ den tidigare inställningen med hjälp av knapp 5 och kontakta din installatör.

Möjlig felorsak

Luft i systemet.

Åtgärd

Dessa fel kan endast åtgärdas av ett specialistföretag.