Det hörs oljud för pumpen (surrande eller rasslande). Är detta normalt? Vad kan man göra åt det?

A: Luft i systemet orsakar oljud. Hela systemet måste inspekteras och avluftas.

B: Pumparna kan vara överdimensionerade för det aktuella systemet. Åtgärda detta genom att strypa ventilerna på trycksidan tills oljudet upphör.

C: Vattnet i systemet kokar, på grund av att pumpen är underdimensionerad. Detta kan avhjälpas genom att en större pump installeras.

D Slitna lager (rasslande). Pumpen behöver bytas ut.

S: Ett system som redan tagits i drift har blivit igensatt. Systemet måste rensas.