Säkringar eller brytare på motorstartapparaten har löst ut. Vad kan det bero på?

Det kan finnas många orsaker till att brytare eller säkringar löser ut: Underspänning, olämpliga brytare eller säkringar, för låg inställning för motorskyddsbrytare, asymmetrisk 3-fasström, kortslutning i motorn, felaktig kabeldragning eller felaktiga elanslutningar, sliten eller blockerad pump, defekt kondensator för 1-fasmotor, motorskyddsbrytare som utsätts för högre temperatur än motorn.

En annan orsak kan vara att pumpen är underdimensionerad för den aktuella applikationen och arbetar över sitt nominella flöde. I detta fall, prova att delvis stänga avstängningsventilen på trycksidan för att strypa flödet tills motorströmmen återgår till acceptabla värden.